[11:02:30] --- ray_atarashi has become available
[11:02:37] --- ray_atarashi has left
[11:06:09] --- dcrocker has become available
[11:07:57] --- Jeffrey Altman has become available
[11:08:07] --- ray_atarashi has become available
[11:08:21] --- ray_atarashi has left
[11:11:10] --- tonyhansen has become available
[11:13:26] --- Yoshifumi Atarashi has become available
[11:13:43] --- Yoshifumi Atarashi has left
[11:14:42] --- ray_atarashi has become available
[11:14:55] --- ray_atarashi has left
[11:22:10] --- Jeffrey Altman has left
[11:28:33] --- dcrocker has left: Disconnected
[11:28:57] --- tonyhansen has left: Replaced by new connection
[11:34:08] --- dcrocker has become available
[11:36:14] --- Yoshifumi Atarashi has become available
[11:36:22] --- Yoshifumi Atarashi has left
[11:38:30] --- masinter has become available
[11:39:05] --- hta has become available
[11:39:11] <masinter> is this apptsv?
[11:39:19] <hta> apptsv is open now.....
[11:43:33] <masinter> bye here
[11:43:36] --- masinter has left
[11:44:17] --- hta has left
[11:44:41] --- dcrocker has left
[12:54:31] --- psavola has become available
[12:55:22] --- psavola has left
[13:10:34] --- mmealling has become available
[13:39:04] --- pguenther has become available
[13:39:18] --- pguenther has left
[13:40:11] --- mmealling has left